Langues

(UNESCO / Japan Young Researchers' fellowships programme)

Alexandru BOUREANU

Beneficiary country: 
Romania
Fellow: 
BOUREANU Alexandru Romania Né(e) le 13 June 1975 dans MANGALIA, Romania alextlb@usa.net alexboureanu@hotmail.com
Country of study: 
Switzerland
Last degree obtained: 

PhD in Arts&Theatre research: Determination and effects of Atypical performance forms, University of Arts "George Enescu", Iasi, Romania, 2012

Scholarly work and publications: 

Books

Repere in managementul teatrul independent, Ed. Sitech, Craiova, 2010 ISBN 978-606-11-0013-2

Studii privind statutul artistului, Ed. Universitaria, Craiova, 2012, ISBN 978-606-14-0472-8

Bazele managementului in compania de teatru: Strategii și tehnici pentru producția teatrală, Ed. Universitaria, Craiova, 2012, ISBN 978-606-14-0475-9

Arta actorului- Caiet de Exercitii, Ed. Universitaria, Craiova, 2012, ISBN 978-606-14-0897-9. (coordinator)

 

Studies and Articles

  • Studies:

"A Study about the Performing Arts Determinations", in Revart, n. 2/2012, Timișoara, pp. 105-111. www.ceeol.com.

"The Status of the European Artist - is it still necessary ?", in Revart, n. 1/2012, Timișoara, pp. 93-101. www.ceeol.com.

"Datorii uitate ale regiei: Jacques Copeau și Cartelul", in Universității din Craiova, anul II, n. 4, Craiova, 2011, pp. 48-62. ISSN 2068-4754

"Aspecte ale statutului artistului - repere economice în societatea culturală actuală", in Colocvii Teatrale, n. 12, Iași, 2011, pp. 55-60. ISSN 973-85188-6-5. www.ceeol.com.

"Necesitatea statutului artistului în România", in Universității din Craiova – Serie Arts, anul I, n. 2, Craiova, 2010, pp. 63-71. ISSN 2068-4754

"Aspecte ale muncii de creație ale  artistului", in Universității din Craiova – Serie Arts, anul I, n. 1, Craiova, 2010, pp. 104-114. ISSN 2068-4754

"Semnificația valorii artistice pe piața culturală", in Colocvii Teatrale, n.11, Iași, 2010, pp. 4-13. ISSN 973-85188-6-5. www.ceeol.com.

"Analysis of the particularities of theatre and of the artistic management complexity", in Universității din Craiova, serie Științe Economice, Craiova, 2008, pp.1894-2003. ISSN 1223-365 X. www.ceeol.com.

"Paricularități ale managementului teatral", in Probleme socio-economice în perioada de tranziție, Ed. Spirit Românesc, Craiova, 2003, pp. 68-78. ISBN 973-8205-42-5

Boureanu. A, Cârstea. G, "Le multisystème des compagnies de théâtre en Europe", in Analele Universității din Oradea, seria Științe Economice, Tom XVII, pp. 665, ISSN-1582-5450

  • Articles:

"On the Psychology of  the Artistic Vocal Vibration", in International Journal of Human Voice, vol. 1, 2012, Iași, pp. 49-54.

"Declan Donnelland: Un model de artist al secolului nostru", in SpectActor, n. 7, Craiova, 2008, pp. 25-31. ISSN 1842 – 3930

"Gânduri despre curaj…Festivalul Internațional de Teatru “Cehov” ed. A VII-a Moscova Rusia", in SpectActor, n. 4, Craiova, 2007, pp.13-18. ISSN 1842 – 3930

"Teatrul Independent – o alernativă", in Mozaicul, anul IX, n.11-12 (97-98), Craiova, 2006, pp.29. ISSN: 1454-2293

"Noțiuni de management în teatrul românesc", in Teatrul Încotro?, Ed. Victor, București, 2004, pp. 23- 34. INBN 973-8128-27-7

Several Articles as Theatre Critic in the Magazine Scena, Bucarest (2000 – 2001).