Langues

(UNESCO / Japan Young Researchers' fellowships programme)

Aune Valk

Beneficiary country: 
Estonia
Fellow: 
Valk Aune Estonia Né(e) le 22 March 1972 dans Tallinn, Estonia aunevalk@ut.ee
Country of study: 
United States of America and United Kingdom
Last degree obtained: 

University of Tartu, Tartu, Estonia: Ph.D. in Psychology (20 June 2001).

Scholarly work and publications: 

Valk, A.; Silm, G. (2015). Haridus ja oskused: PIAAC uuringu temaatiline aruanne nr 6. Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium.

Valk, A.; Särg, T. (2015). Setos' way to manage identities and well-being: shame and pride, opposition and openness. Nationalities Papers, 1−19, 10.1080/00905992.2014.977855.  

Becker, M.; Vignoles, V. L.; Owe, E.; Easterbrook, M. J.; Brown, R.; Smith, P. B.; Valk, A.; Koller, S. H. et al (2014). Cultural Bases for Self-Evaluation Seeing Oneself Positively in Different Cultural Contexts. Personality and Social Psychology Bulletin, 40 (5), 657−675, 0146167214522836.  

Valk, A. (2014). The Role of Language in Estonian Identity. In: Vihman, V-A. & Praakli, K.(Ed.). Negotiating Linguistic Identity: Language and belonging in Europe (223−253). Oxford: Peter Lang Publishers House. (Nationalisms across the Globe;14).

Owe, E.; Vignoles, V.; Becker, M.; Brown, R.; Smith, P.; Valk, A.; et al  (2013). Contextualism as an important facet of individualism-collectivism: personhood beliefs across 37 national groups. Journal of Cross-Cultural Psychology, 44 (1). pp. 24-45. ISSN 0022-0221.

Halapuu, V.; Valk, A. (2013). Täiskasvanute oskused Eestis ja maailmas: PIAAC uuringu esmased tulemused. Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium

Valk, A.; Karu-Kletter, K., Drozdova, M. (2011). Estonian Open Identity: Reality and ideals. Trames : Journal of the Humanities and Social Sciences, 15 (1), 33−59.

Valk, A. (2010). Läbiv teema: kultuuriline identiteet. Ülle Luisk (Toim.). Läbivad teemad õppekavas ja nende rakendamine koolis (22 - 45).Tartu Ülikool

Valk, A. (2010). Mitmekultuuriline klass. Eve Kikas (Toim.). Õppimine ja õpetamine esimeses ja teises kooliastmes (138 - 152). Tartu: Eesti Vabariigi Haridusministeerium

Valk, A. ; Koitla, E. (2010). IT+haridus. EST_IT@2018 raport infotehnoloogia kasutamisest hariduses. Tallinn: Eesti Arengufond

Valk, A. (2009). Recognition of prior and experiental learning in European universities. Assessment in Education, 16(1), 83 - 96.

Valk, A. (2009). Euroopa dimensioonide edendamine kõrghariduses. Valk, Aune (Toim.). Bologna protsess Eestis 2004-2008 (33 - 36). Tartu: Archimedes

Valk, A. (2009). Keskendumine elukestvale õppele. Valk, Aune (Toim.). Bologna protsess Eestis 2004-2008 (37 - 40). Tartu: Archimedes

Valk, A. (toim) (2009). Bologna protsess Eestis 2004-2008. Tartu: Archimedes

Rutiku, S.; Valk, A.; Pilli, E.; Vanari, K. (2009). Õppekava arendamise juhendmaterjal. Archimedes

Valk, A. (2008). Sisse- ja väljajuhatuseks. Pilli, E.; Valk, A. (Toim.). Quo vadis Eesti kõrgharidus? Uuringud 2005-2007 (7 - 20). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus

Pilli, E.; Valk, A. (Toim.) (2008). Quo vadis Eesti kõrgharidus? Uuringud 2005-2007. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus

Valk, A.  (2008).  Open  Higher  Education  in  Estonia.  ScieComInfo  4(23). http://journals.lub.lu.se/index.php/sciecominfo/article/view/651

Valk, A. (2007). Kuidas mõista inimesi võõrast kultuurist? Kingissepp, L. (Toim.). Käsikäes. Pagulaste ja varjupaigataotlejate laste integreerimine Eesti haridussüsteemi  (94 - 124). Tallinn: Iloprint

Valk, A.; Marandi, T. (2006). Kuidas toetada süvitsi õppimist ülikoolis?. A & A, 3/4, 18 - 21.

Valk, A.; Saluveer, A. (2006). AP(E)L and Reforms in Higher Education at the University of Tartu, Estonia. C. Corradi, N. Evans & A. Valk (Toim.). Recognising Experiental Learning: Practices in European Universities (94 - 103). Tartu:  Tartu University Press

Corradi, C.; Evans, N.; Valk, A. (2006). Introduction. C. Corradi, N. Evans & A. Valk (Eds.). Recognising Experiental Learning: Practices in European Universities (7 - 12). Tartu:  Tartu University Press

Pilt, L.; Marandi, T.; Valk, A. (2006). Õpetamistegevused e-toega kursustel ja nende mõju õppimise efektiivsusele. Valk, A. (Toim.). 10 aastat Tartu Ülikooli avatud ülikooli (35 - 38). Tartu: Tartu Ülikool

Valk, A. (2006). Õppekavaarenduse Euroopa kontekst. Rutiku, S.; Lehtsaar, T. (Toim.) Õppekavaarendus kõrgkoolis (71 - 96). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus

Seene, T.;  Valk, A. (2006). Avatud ülikooli algus ja kujunemine läbi kümne aasta. Kogumikus  Valk, A (Toim.) 10 aastat Tartu Ülikooli avatud ülikooli (6-7). OÜ Paar..

Corradi, C.; Evans, N.; Valk, A. (Toim.) (2006). Recognising experiental [i.e. experiential] learning: practices in European universities. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus

Valk, A. (2005). Täiskasvanuõpe Eesti ülikoolides. L. Jõgi, T. Ristolainen (Toim.). Õppimine ja õpetamine avatud ülikoolis (19 - 38). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Valk, A.; Marandi, T. (2005). How to support deep learning at a university? In: Proceedings of the “International Conference on Education”: National University of Singapore.

Valk, A. (2004).  Adults in Estonian Higher Education. Mark, Robin; Pouget, Mireille; Thomas, Edward (Toim.). Adults in higher education : learning from experience in the new Europe (99 - 120). Oxford [etc.]: P. Lang

Seene, T.; Valk, A.; Ots, A. (2003). University Continuing Education in Estonia. E. Thomas, M. Osborne,  (Toim.). Lifelong Learning in the Changing Continent: Continuing education in the universities of Europe (115  - 124). UK: NIACE

Küüner, E.; Kõiv, K.; Karo, K.; Ristolainen, T.; Valk, A. (2003). Avatud ülikooli esimesed lõpetajad. Tartu: Tartu Ülikool

Valk, A. (2002). Eesti ja eestlased võrdlevas perspektiivis: kultuuridevahelisi uurimusi 20. sajandi lõpust, (Estonia and Estonians in a comparative perspective) (pp. 1-270) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Karu, K; Valk, A. (2001). "Ethnic attitudes in relation to ethnic pride and ethnic differentiation", in Journal of Social Psychology, 5, pp. 583- 603.

Valk, A. (2000). "Ethnic identity, ethnic preferences, self-esteem and esteem-toward-others among Estonian and Russian adolescents", in Journal of Adolescent Research, 6, pp. 637- 651.

What the fellow says:

"Altogether, the period of studies and research was an enormously enriching and inspiring experience for my career in cross-cultural psychology."